Till umu.se
Sida ur kyrkobok Äldre par på bänk Äldre damer som stretchar

Välkommen till CEDAR

CEDAR, Enheten för demografi och åldrandeforskning, är en enhet vid Umeå universitet som består av två avdelningar – Demografiska databasen och CEDAR forskning.

CEDAR:s båda avdelningar arbetar för att stödja, stärka och stimulera forskning om befolkning och åldrande. Det gör vi genom att skapa högklassiga befolkningsdatabaser, göra dem tillgängliga för forskning och genom att stimulera till en kreativ, tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Symbios mellan databaser och forskning

Databaserna vid CEDAR utvecklas och förvaltas vid Demografiska databasen (DDB), som sedan 1970-talet har bidragit till att ge Umeå universitet en framstående position inom det befolkningshistoriska området.

Forskningen bedrivs inom ramen för CEDAR forskning (CEFO), som samlar svenska och internationella forskare med bakgrund inom bland annat historia, kulturgeografi, psykologi, medicin och statistik. Det gemensamma temat för forskningen är demografiska förändringar från ett ungt till ett åldrande samhälle.

I fokus

CJ Boraxbekk ny professor på CEDAR

CJ Boraxbekk ny professor på CEDAR

1 mars 2018 tillträdde Carl-Johan Boraxbekk tjänsten som professor i åldrande med inriktning mot kognitiv neurovetenskap vid CEDAR. Läs artikeln


Riksbankens Jubileumsfond delar ut forskningsmedel till CEDAR

Riksbankens Jubileumsfond delar ut forskningsmedel till CEDAR

[2017-10-20] I årets utlysning för treåriga projekt etc. har Riksbankens Jubileumsfond delat ut forskningsmedel till forskare vid CEDAR. Läs artikeln

Vetenskapsrådet beviljar stöd till SwedPop

Svenska befolkningsdatabaser beviljas långsiktig finansiering av Vetenskapsrådet, vilket ger CEDAR finansiellt stöd till infrastrukturprojektet SwedPop. Läs artikeln

Konditionsträning påverkar kognitiv funktion och viktiga hjärnsystem hos äldre

Konditionsträning påverkar kognitiv funktion och viktiga hjärnsystem hos äldre

Intresset för att förstå hur vi kan bevara hjärnans funktioner när vi åldras är idag stort, och fysisk aktivitet har visat sig vara en viktig ingrediens. Äldre människor som utför aerobisk träning kan faktiskt förbättra sin kognitiva funktion. Detta enligt en avhandling från Umeå universitet som även visar att en god syreupptagningsförmåga hos äldre människor påverkar både hjärnans struktur och det mycket viktiga dopaminsystemet.