Sida ur kyrkobok Äldre par på bänk Äldre damer som stretchar
HeadlineImage

Det här är CEDAR

CEDAR, Enheten för demografi och åldrandeforskning, är en enhet vid Umeå universitet som består av två avdelningar – Demografiska databasen och CEDAR forskning.

CEDAR:s båda avdelningar arbetar för att stödja, stärka och stimulera forskning om befolkning och åldrande. Det gör vi genom att skapa högklassiga befolkningsdatabaser, göra dem tillgängliga för forskning och genom att stimulera till en kreativ, tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Symbios mellan databaser och forskning

Databaserna vid CEDAR utvecklas och förvaltas vid Demografiska databasen (DDB), som sedan 1970-talet har bidragit till att ge Umeå universitet en framstående position inom det befolkningshistoriska området.

Forskningen bedrivs inom ramen för CEDAR forskning (CEFO), som samlar svenska och internationella forskare med bakgrund inom bland annat historia, kulturgeografi, psykologi, medicin och statistik. Det gemensamma temat för forskningen är demografiska förändringar från ett ungt till ett åldrande samhälle.

I fokus

Sociala nätverk bidrog till lågt barnafödande

Sociala nätverk bidrog till lågt barnafödande

Mellan 1870 och 1930 sjönk barnafödandet i Sverige från ca 4.5 till 1.8 per kvinna. Detta var en konsekvens av att gifta par använde sig av barnbegränsning i en högre utsträckning än någonsin förut. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Johan Junkka att denna ökade användning av barnbegränsning spreds i sociala nätverk, mellan grannar eller mellan medlemmar i folkrörelsen.


CEDAR tilldelas medel från Familjen Kamprads stiftelse

CEDAR tilldelas medel från Familjen Kamprads stiftelse

[2018-04-11] Familjen Kamprads stiftelse har tilldelat medel till projekt vid CEDAR för en fortsättning av studier om förbättrad hjärnhälsa hos äldre. Projektet "Förbättrad hjärnhälsa hos äldre – stud... Läs artikeln


CJ Boraxbekk ny professor på CEDAR

CJ Boraxbekk ny professor på CEDAR

1 mars 2018 tillträdde Carl-Johan Boraxbekk tjänsten som professor i åldrande med inriktning mot kognitiv neurovetenskap vid CEDAR. Läs artikeln


Riksbankens Jubileumsfond delar ut forskningsmedel till CEDAR

Riksbankens Jubileumsfond delar ut forskningsmedel till CEDAR

[2017-10-20] I årets utlysning för treåriga projekt etc. har Riksbankens Jubileumsfond delat ut forskningsmedel till forskare vid CEDAR. Läs artikeln

Vetenskapsrådet beviljar stöd till SwedPop

Svenska befolkningsdatabaser beviljas långsiktig finansiering av Vetenskapsrådet, vilket ger CEDAR finansiellt stöd till infrastrukturprojektet SwedPop. Läs artikeln


Kalendarium

Till kalendariet


Kontaktinformation

CEDAR
Humanioragränd 5
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra beteendevetarhuset, plan 4, Umeå universitet

Kontaktformulär