Till umu.se

Beställ data från CEDAR:s databaser

På CEDAR arbetar vi med att skapa befolkningsdatabaser och göra dem tillgängliga för forskning. Om du som forskare är intresserad av att veta mer om våra databaser eller om hur man går tillväga för att göra ett datauttag välkomnar vi dig att ta kontakt med vår uttagssamordnare för vidare diskussioner.

Uttagsprocessen i stora drag  

CEDAR:s olika databaser är både komplexa och rika på detaljer. Därför hjälper vi dig gärna med att specificera och strukturera ditt datauttag. Tillsammans diskuterar vi igenom vilka önskemål du har och tar fram en specifikation som fungerar som underlag för datauttaget. Specifikationen beskriver de data som du beställt på variabelnivå, liksom reglerna för till exempel urval av områden, tidsperioder och individer.

Eftersom vi eftersträvar hög kvalitet på datauttagen arbetar både systemutvecklare och utredare med att gemensamt ta fram, kvalitetsgranska och dokumentera datauttaget innan det leveras till forskaren. I mån av lediga resurser och mot kostnadsersättning kan vi även utföra statistisk rådgivning och bearbetningar.

Läs mer om våra databaser

Vad kostar ett uttag?  

Priset för ett uttag beror på datauttagets omfattning och komplexitet, samt om uttaget kommer innehålla flera filer eller många genererade variabler. Att definiera och konstruera nya variabler är i regel relativt tidskrävande, så också avancerade urval. Eftersom varje uttag är unikt är det svårt att här ange ett fast pris. Ta istället kontakt med oss som jobbar med datauttag, så ger vi dig ett prisförslag som grundar sig på det datauttag som just du specificerat.

Värt att tänka på  

Om du har för avsikt att göra ett datauttag från databasen POPLINK, som innehåller information om individer på 1900-talet, kräver det en godkänd etikansökan hos den fristående etiska nämnden EPN. Då ska även den specifikation, som vi på CEDAR tar fram tillsammans med dig, ingå som bilaga.

När du väl får ta del av data från CEDAR är du skyldig att skriva på ett juridiskt avtal som reglerar användningen av datauttaget.

Välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av data från våra databaser!


Sidansvarig: Maria Wisselgren

Utskriftsversion

Kontakta CEDAR:s uttagssamordnare

Vill du beställa ett datauttag eller ställa en fråga?

Ta gärna kontakt med CEDAR:s uttagssamordnare

Maria Wisselgren
tel: 090-786 50 54


Bok