Till umu.se
HeadlineImage

Demografiska databasen

Demografiska databasen (DDB) startade sin verksamhet 1973 och blev en del av Umeå universitet 1978. Verksamheten har i uppdrag att ”registrera och bearbeta huvudsakliga demografiska och historiska data för forsknings-, utbildnings- och arkivändamål samt att göra dessa tillgängliga för forskare”.

Med detta uppdrag som grund har verksamheten byggt upp en lång erfarenhet av att såväl skapa befolkningsdatabaser som att göra dem tillgängliga för forskning. Tillgängligheten består i att forskare från olika discipliner och universitet i Sverige och världen får tillgång till data i form av datauttag.

Idag är DDB en del av CEDAR och bedriver sitt arbete på fyra orter i Sverige. Dataproduktionen sker i Haparanda, Jörn och Karesuando, medan den verksamhet som är knuten till upparbetning, datauttag och forskning äger rum i Umeå. 


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion