Demografiska databasen

Demografiska databasen (DDB) startade sin verksamhet 1973 och blev en del av Umeå universitet 1978. Verksamheten har i uppdrag att ”registrera och bearbeta huvudsakliga demografiska och historiska data för forsknings-, utbildnings- och arkivändamål samt att göra dessa tillgängliga för forskare”.

Med detta uppdrag som grund har DDB byggt upp en lång erfarenhet av att såväl skapa befolkningsdatabaser som att göra dem tillgängliga för forskning. Tillgängligheten består i att forskare från olika discipliner och universitet i Sverige och världen får tillgång till data i form av datauttag.

Idag är DDB en del av CEDAR och bedriver sitt arbete på tre orter i Sverige. Dataproduktionen sker i Haparanda och Jörn, medan den verksamhet som är knuten till upparbetning, datauttag och forskning äger rum i Umeå. 

Hittills har bland annat kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen digitaliserats, liksom Tabellverkets olika formulär från 1749 till 1859. Dessa historiska källor innehåller en stor mängd demografisk information om den svenska befolkningen under en mycket lång tidsperiod. Uppgifterna i våra databaser lämpar sig sålunda väl för all form av forskning där demografisk information på såväl individnivå som aggregerad nivå är av intresse.