Databaser

Kyrkoboksdatabaserna

Kyrkoboksdatabaserna POPUM och POPLINK är två av världens mest informationstäta demografiska databaser. I databaserna är individdata från olika kyrkoregister, som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker länkade med varandra.

Tabellverksdatabasen

Tabellverksdatabasen TABVERK innehåller ett unikt material med befolkningsstatistik hämtat från Sveriges församlingar under perioden 1749 till 1859, sett ur ett internationellt perspektiv. Det är den tidigast förda befolkningsstatistiken i hela världen.

Folkmängdsdatabasen

Folkmängdsdatabasen FOLKMÄNGD innehåller information om den lokala befolkningsutvecklingen i Sverige under perioden 1810 till 1990. Uppgifterna är ursprungligen insamlade av entusiasten Christian Svärd. Han har sedermera överlåtit sitt material till Demografiska databasen som i sin tur registrerat in det.

Linnédatabasen

Vid CEDAR finns även Linnédatabasen, som är en ren forskningsdatabas och enbart tillgänglig för forskning med anknytning till verksamheten vid CEDAR. Databasen rymmer främst anonymiserade uppgifter om människors hälsa och socioekonomiska förhållanden hämtade ur Statistiska Centralbyråns och Socialstyrelsens register, samt information om sådant som livsstil och minnesfunktioner från Västerbottens hälsoundersökningar och BETULA.
Läs mer om Linnédatabasen


Husförhör

KOM IHÅG!

Vid publicering av arbeten där information från någon av CEDAR/DDB:s databaser används ska alltid "Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet" anges som källa.