Kyrkoboksdatabaserna

Med århundraden av information om allt från giftermål, flyttande, födslar och dödsfall är kyrkoboksdatabaserna POPUM och POPLINK två av världens mest informationstäta demografiska databaser.

Informationen som finns i POPUM och POPLINK är hämtad från den svenska kyrkobokföringen, källor som släktforskare vanligtvis använder. I databaserna finns individdata från husförhörslängder/församlingsböcker, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker, samt flyttningslängder. I dessa källor finns huvudsakligen information om personers födelsedata, yrke och bostadsort. Uppgifter finns också om föräldrar, make/maka, barn, lysnings- och vigseldatum, samt i förekommande fall om dödsdatum och dödsorsak.

Med hjälp av den länkade informationen i kyrkoboksdatabaserna är det möjligt att följa individer och familjer över tid och rum.

POPUM

Databasen POPUM innehåller individuppgifter ur kyrkböcker från slutet av 1600-talet fram till sekelskiftet 1900 från församlingar i Linköpingsområdet, Sundsvallsområdet, Skellefteåområdet, Norrlands inland och från församlingar i svenska Sápmi.

Du kan själv botanisera i POPUM med hjälp av vårt sökverktyg INDIKO.

POPLINK

Databasen POPLINK har skapats för att möta forskarsamhällets behov av historiskt individdata som kan länkas till andra svenska, nutida, forskningsregister och som sträcker sig från slutet av 1600-talet fram till 1960-talet.

I POPLINK ingår för närvarande samtliga individer som har varit folkbokförda före 1950-1955 i särskilt utvalda församlingar i Västerbotten. Arbetet med att bygga upp databasen POPLINK sker i nära samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB.


Gamlaböcker

Bild: Erika Lidén

Så skyddas känsliga personuppgifter i POPLINK

* SÄKERHETSPOLICY

All hantering av individdata omgärdas av en mycket hög säkerhet, dokumenterad i en särskild säkerhetspolicy.

* SLUTET SYSTEM 

Inregistrering och lagring av data sker i låsta lokaler och i ett slutet datasystem, utan kontakt med omvärlden.

* RUTINER 

Arbetet utförs av kompetent personal, enligt speciellt framtagna arbetsrutiner som ska garantera en mycket hög skyddsnivå och utesluta risken för intrång.

* ANONYMISERADE DATA

I databasen POPLINK ersätts personnummer av ett anonymiserat löpnummer. Varken personnummer, namn eller adressuppgifter sparas vid uppbyggnaden av POPLINK.

* NYCKEL HOS SCB 

En nyckeltabell, som innehåller den kvarvarande kopplingen mellan personnummer och löpnummer, förvaras hos SCB. Detta förfarande är förankrat hos Datainspektionen och gäller alla liknande forskningsregister idag.