Tabellverksdatabasen

Tabellverket kallas de statistiska formulär som prästerna fyllde i och skicka in till Tabellkommissionen under åren 1749 till 1859. Det finns två olika typer av formulär, folkmängd och mortalitet, vilka innehåller mängder av uppgifter som Demografiska databasen har registrerat. Resultatet återfinns i Tabellverksdatabasen, som rymmer befolkningsstatistik från alla Sveriges församlingar och är den tidigast förda statistiken i världen.

I Tabellverksdatabasen finns alla uppgifter om församlingarnas befolkning som svenska präster en gång fyllde i på stora formulär och sände till Tabellkommissionen i Stockholm. Det rör sig till exempel om aggregerad statistik rörande födda, döda, vigda och yrkesuppgifter.
Vart femte år​ redovisas folkmängden efter kön, ålder, civilstånd, yrken och ståndstillhörighet. Årliga uppgifter kan finnas om sådant som fruktsamhet, dödlighet och giftermål, samt under 1800-talet även om flyttningar.

Utforska unika data

Med hjälp av statistiken i Tabellverksdatabasen kan du studera demografiska förhållanden på lokal och regional nivå i det förindustriella Sverige. Detta kan du göra på olika sätt: antingen genom att använda något av sökverktygen SHiPS eller Tabellverket på nätet eller genom att beställa ett datauttag.


LÄSTIPS

Läs om Tabellverket, registreringen av data samt om innehållet i folkmängds- och mortalitetsformulären:

Om Tabellverket

Beskrivning av formulärtyperna