Till umu.se

Tabellverksdatabasen

Sett ur ett internationellt perspektiv så innehåller Tabellverksdatabasen ett unikt material, med statistik om Sveriges församlingar under åren 1749 till 1859. Det är den tidigast förda befolkningsstatistiken i hela världen.

I Tabellverksdatabasen finns alla uppgifter om församlingarnas befolkning som svenska präster en gång fyllde i på stora formulär och sände in till Tabellkommissionen i Stockholm. Det rör sig till exempel om data rörande födda, döda, vigda och yrken.
Vart femte år​ redovisas folkmängden efter kön, ålder, civilstånd, yrken och ståndstillhörighet. Årliga uppgifter kan också finnas om sådant som fruktsamhet, dödlighet och giftermål, samt under 1800-talet även om flyttningar.

Utforska unika data

All den här befolkningsstatistiken finns nu tillgänglig för allmänheten via Demografiska databasen och är, med dess detaljerade information vid en så tidig tidpunkt, nära nog ensam i sitt slag. Bara i Finland finns motsvarande tidsserier med statistiska data.
Med hjälp av statistiken i Tabellverksdatabasen kan du studera demografiska förhållanden på lokal och regional nivå i det förindustriella Sverige. Detta kan du göra på lite olika sätt genom att använda något av våra sökverktyg, SHiPS eller Tabellverket på nätet. 


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion