Sökverktyg

INDIKO — kyrkböcker på nätet

Med sökverktyget INDIKO — kyrkböcker på nätet kan du söka i kyrkoboksdatabasen POPUM, som innehåller information från 1700- och 1800-talens kyrkböcker. Med hjälp av INDIKO kan du hämta info om individer i valda församlingar, samt söka direkt i de olika kyrkböckerna och återskapa sidor ur dessa.

SHiPS

SHiPS (Swedish Historical Population Statistics) är ett annat internetbaserat verktyg som ger dig tillgång till befolkningsstatistiken som insamlades för hela riket av Tabellverket och Tabellkommissionen. Informationen visualiseras i första hand på en karta över Sverige, men du kan också ladda ner filer, diagram och kartor.

Tabellverket på nätet

Med hjälp av sökverktyget Tabellverket på nätet kan du botanisera bland de data som finns i Tabellverksdatabasen, som innehåller uppgifter om befolkningen som prästerna sände till Tabellkommissionen under tidsperioden 1749 till 1859.

Folkmängd

Sökverktyget Folkmängd låter dig ta del av den information som finns samlad i Folkmängdsdatabasen, som innehåller uppgifter om den totala befolkningen i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner enligt nedslag gjorda vart tionde år från 1810 till 1990.

____________________________________________________________
Databaserna som beskrivs på denna sida är Demografiska databasens egendom. Det är inte tillåtet att överföra information från dessa på automatisk väg till en egen databas. Det är inte heller tillåtet att använda informationen för kommersiella syften.


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion

Dator

Bild: Ariel, rgbstock

KOM IHÅG!

Vid publicering av arbeten där information från någon av CEDAR/DDB:s databaser används ska alltid "Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet" anges som källa.