Folkmängd

DDB:s folkmängdsdatabas innehåller uppgifter om den totala befolkningen i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner vart tionde år under perioden 1810 till 1990.

Med DDB:s sökverktyg Folkmängd kan du ta del av informationen som finns samlad i folkmängdsdatabasen.
Du väljer ett valfritt geografiskt område – en enskild församling eller stad, eller alla församlingar eller städer i ett län – vid en valfri tidpunkt.

Uppgifterna till folkmängdsdatabasen är ursprungligen insamlade av Christian Svärd. Han har i sin tur överlåtit materialet till Demografiska databasen, som registrerat det. Folkmängdsuppgifterna är huvudsakligen hämtade från SCB:s historiska publikationer, medan kompletterande uppgifter har hämtats från tabellverkets folkmängdsformulär.

__________________________________________________________

Folkmängdsdatabasen är Demografiska databasens egendom. Det är inte tillåtet att överföra informationen på automatisk väg till en egen databas. Det är inte heller tillåtet att använda informationen för kommersiella syften.


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion