Tabellverket på nätet

Med hjälp av sökverktyget Tabellverket på nätet är det möjligt att söka i Tabellverksdatabasen, som innehåller ett unikt material med statistik om befolkningen i Sveriges församlingar mellan åren 1749 till 1859.

Vilken information innehåller den aggregerade befolkningsstatistiken?
Folkmängdsformulären innehåller uppgifter om befolkningen fördelad enligt ålder, kön, civilstånd och efter stånd eller yrke. Mortalitetsformulären avslöjar i sin tur de dödas fördelning efter ålder, kön, civilstånd och dödsorsaker, liksom antalet födda efter börd, flerbörd, samt ingångna och upplösta äktenskap. Under 1800-talet kan man även hitta information om flyttningar, ibland i mortalitetsformulären, ibland i folkmängdsformulären. 

Med sökverktyget Tabellverket på nätet kan du själv återskapa ett tabellverksformulär. Sökningen görs på geografiskt område, årtal och formulärtyp (folkmängdsformulär eller mortalitetsformulär). Sedan kan du fritt utforska innehållet i formuläret.

Läs med fördel användarhandleningen innan du börjar söka i databasen.


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion