Till umu.se

Tabellverket på nätet

Med hjälp av sökverktyget Tabellverket på nätet är det möjligt att själv söka i DDB:s Tabellverksdatabas. Den innehåller ett unikt material med statistik om befolkningen i Sveriges församlingar mellan åren 1749 till 1859.

Tabellverket kallas de statistiska formulär som prästerna hade i uppgift att fylla i och skicka in till Tabellkommissionen under åren 1749 till 1859. Det finns två olika typer av formulär, folkmängd och mortalitet, vilka innehåller mängder av uppgifter och dessa har Demografiska databasen registrerat. Resultatet återfinns i Tabellverksdatabasen, som i sin tur rymmer befolkningsstatistik från alla Sveriges församlingar.

Testa Tabellverket på nätet

Med sökverktyget Tabellverket på nätet kan du själv återskapa ett tabellverksformulär. Sökningen görs på geografiskt område, årtal och formulärtyp (folkmängdsformulär eller mortalitetsformulär). Sedan kan du fritt utforska innehållet i formuläret.

Avslöjar liv och död

Vad kan statistiken då säga dig? Ja, folkmängdsformulären innehåller uppgifter om befolkningen fördelad enligt ålder, kön, civilstånd och efter stånd eller yrke. Mortalitetsformulären avslöjar i sin tur de dödas fördelning efter ålder, kön, civilstånd och dödsorsaker, liksom antalet födda efter börd, flerbörd, samt ingångna och upplösta äktenskap. Under 1800-talet kan man även hitta information om flyttningar, ibland i mortalitetsformulären, ibland i folkmängdsformulären. 

KOM IHÅG!
Vid publicering av arbeten som använt information från Tabellverket på nätet ska "CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet" anges som referens.

________________________________________________________

Tabellverksdatabasen är Demografiska databasens egendom. Därför är det inte tillåtet att överföra informationen på automatisk väg till en egen databas. Det är inte heller tillåtet att använda informationen i Tabellverksdatabasen för kommersiella syften.


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion