Till umu.se

CEDAR Forskning

CEDAR är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om demografiska förändringar och åldrande.

Vid CEDAR studerar forskare från skilda fakulteter och discipliner demografiska förändringar från ett ungt till ett åldrande samhälle i en mängd olika projekt. En viktig utgångspunkt för forskningen är de stora longitudinella databaser som finns i verksamheten (exempelvis POPUMPOPLINKLinnédatabasen och SHARE) och vid andra enheter på Umeå universitet (såsom Betula och Västerbottens hälsoundersökningar, VHU).

Centrala teman för forskningen är:

  • Kognitivt och fysiskt åldrande
  • Äldres deltagande och socio-ekonomiska situation
  • Livsvillkor i olika majoritets- och minoritetsgrupper under skilda faser av den demografiska transitionen
  • Befolkningsomvandlingens drivkrafter 


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion

Portrait elderly woman

Bild: Chalmers Butterfield