Till umu.se

Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik

I samband med att Umeå universitet tilldelades Vetenskapsrådets Linnéstöd för forskning om Åldrande och livsvillkor beviljade rådet även medel till en forskarskola på temat Befolkningsdynamik och offentlig politik. Forskarskolan startade upp sin verksamhet höstterminen 2007.

Foto: Lena HolmbergForskarskolan omfattar ett tjugotal doktorander. Dessa kommer från skilda institutioner och fakulteter, men med avhandlingsämnen som knyter an till forskarskolans kunskapsområde. Doktoranderna rekryteras främst genom nationella utlysningar, men även sökande från utländska universitet är välkomna.

De doktorander som erbjuds plats inom forskarskolan ska vara antagna och finansierade av sina respektive ämnesinstitutioner. Forskarskolan fungerar sedan som en paraplyorganisation inom vilken tvärvetenskapliga möten möjliggörs, samtidigt som doktoranden erbjuds tillgång till kurser, internationella nätverk, stöd till uppbyggnad av egna nätverk och access till högkvalitativa databaser.


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Johan Lundberg
Föreståndare
 

johan.lundberg@umu.se
Tel: +46 (0)90 786 95 40