CEDAR:s seminarier

Den stående tiden för CEDAR:s seminarier är torsdagar klockan 13:00–14:00. Eventuella förändringar av tid eller dag anges här och i kalendariet.

Seminarierna hålls i stora sammanträdesrummet på plan 4 i Norra Beteendevetarhuset, Umeå universitet.

Varmt välkommen!

SEMINARIER HÖSTTERMINEN 2018


30 augusti 2018
Göran Broström, professor emeritus, CEDAR.
Titel: "Life is short but unlimited".

6 september 2018
Clara Mulder, professor i demografi, University of Groningen, Nederländerna.
Titel: "Internal migration, immobility and the family".

13 september 2018
Madeleine Blusi, postdoktor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.
Titel: "To recruit research participants among older people - challenges, methods and surprises".

19-20 september 2018
CEDAR:s personaldagar i Medlefors, Skellefteå.

27 september 2018
Vakant.

4 oktober 2018
Birgitta Olofsson, professor, Institutionen för omvårdnad, och Jerry Öhlin, doktorand, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.
Titel: ”Growing old in the Kvarken region – Meet two seniors, GERDA and SilverMONICA”.

11 oktober 2018
Erling Lundevaller Häggström (Lotta Vikström & Glenn Sandström medförf.) forskare, CEDAR, Umeå universitet.
Titel: "The Effect of Inbreeding on Longevity, Fertility and Disability".

18 oktober 2018
Maria Josefsson, forskare, CEDAR, Umeå universitet.
Titel: "Bayesian non-parametric G-computation in the presence of non-ignorable dropout and death".

25 oktober 2018
Mikolaj Szoltysek, forskare, Institute of History, University of Warszaw, Polen.
Titel: "The Family Context of the Elderly across historic Europe: a demographic spatial analysis".
Abstract.

Efter seminariet, ca 16:30, är det postseminarium på Rött.

1 november, 2018
Glenn Sandström, forskare, Institutionen för Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.
Titel: "The persistence of high levels of single living among disabled adults in Sweden 1993-2011".

8 november 2018
Emma Lundholm & Erika Sandow, forskare vid CEDAR, Umeå universitet.
Titel: "The new counter-urban movers. A study of young families out-migration from metropolitan areas in Sweden".

15 november 2018
Ingeborg Nilsson, professor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. 
Titel: ”Don’t want to be all by myself: medskapande processer för social delaktighet bland äldre”.

16-23 november 2018
Samhällsvetenskapliga fakultetens jubileumsfirande.

29 november 2018
Osvaldo Fonseca Rodriguez, postdoktor & Barbara Schumann, forskare vid CEDAR, Umeå universitet.
Titel: "Weather types and mortality in four Swedish cities, 1991-2013”.

6 december 2018
Cecilia Gustavsson, postdoktor & Jenny Olofsson, forskare vid CEDAR, Umeå universitet.
Titel: TBA.

13 december 2018
Ansökningsseminarium för CEDAR:s forskare.

20 december 2018
Ansökningsseminarium för CEDAR:s forskare.


Kontakta oss

Har du frågor om seminarierna eller är du intresserad av att presentera din egen forskning?

Ta i så fall kontakt med Maria J Wisselgren
(maria.wisselgren@umu.se).