CEDAR:s seminarier

Den stående tiden för CEDAR:s seminarier är torsdagar klockan 13:00–14:00. Eventuella förändringar av tid eller dag anges här och i kalendariet.

Seminarierna hålls i stora sammanträdesrummet på plan 4 i Norra Beteendevetarhuset, Umeå universitet.

Varmt välkommen!

SEMINARIER VÅRTERMINEN 2018


11 januari 2018
CEDAR:s forskare hälsas välkomna till ansökningsseminarium, kl: 13:00-14:30.

18 januari 2018
Björn Eriksson, forskare vid ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.
Titel: ”Social and spatial patterns of adult mortality in early 20th century Sweden”.

Efter seminariet, kl. 14:30, är det CEFO-möte för CEDAR:s forskare.

25 januari 2018
Martin Kolk, forskare vid SUDA (Stockholms universitets demografiska avdelning).
Titel: "Accumulated income and fertility among Swedish women and men born 1940-1970".

1 februari 2018
Jarmo Peltola, forskare i historia vid Tammerfors universitet.
Titel: "Twist In Modernization – Death from water tap, Case study on the Tampere Typhoid epidemic 1916".

15 februari 2018
Sören Edvinsson, professor i historisk demografi vid CEDAR & Göran Broström, professor emeritus vid CEDAR.
Titel: "Is high social class always beneficial for survival? Northern Sweden 1801-2013".

Efter seminariet, kl. 14:30, är det CEFO-möte för CEDAR:s forskare.

22 mars 2018 — seminariet hålls på svenska
Anna Sofia Lundgren, professor i etnologi, Institutionen för kultur- och medievetenskaper & CEDAR.
Titel: ”Fredagsmys på Kiwigården: Självpresentationer, kvalitetsbesvärjelser och äldrepositioner i digitala iscensättningar av den goda äldreomsorgen”.

10 april 2018, kl. 15:00-16:00 Observera datumet och tiden!
CJ Boraxbekk, professor, CEDAR.
Titel: "Från kyrkoböcker till hjärnavbildning - min plan på CEDAR".

3 maj, 2018
Ólöf Garðarsdóttir
, professor i historia, Island och gästforskare vid CEDAR.
Titel: meddelas senare.

INSTÄLLT! 17 maj, 2018
Göran Broström, professor emeritus, CEDAR.
Titel: "Life is short but unlimited".
Återkommer i höst med nytt datum för seminariet.

1 juni, 2018 *** DISPUTATION ***
Johan Junkka, doktorand
Titel: "Shared practices: Social networks and fertility decline during the Swedish demographic transition 1850-1950".

Plats: Humanisthuset, hörsal F.
Tid: Kl. 10:00-12:00
Opponent: Angélique Janssens, professor vid Historiska institutionen, Radboud University, Nijmegen, Nederländerna.


Kontakta oss

Har du frågor om seminarierna eller är du intresserad av att presentera din egen forskning?

Ta i så fall kontakt med Emma Lundholm
(emma.lundholm@umu.se).