Om CEDAR

Den 1 april 2015 bildades arbetsenheten CEDAR. Arbetsenheten är en sammanslagning av redan etablerade verksamheter vid Umeå universitet, som exempelvis:

  • Demografiska databasen (DDB)
  • Centrum för befolkningsstudier (CBS)
  • Forskningsprogrammet Åldrande och Livsvillkor (ALC)
  • Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik

CEDAR består av två avdelningar, Demografiska databasen (DDB) och CEDAR forskning (CEFO).

Arbetsenheten leds av en föreståndare och respektive avdelning leds av varsin biträdande föreståndare. Dessutom finns en administrativ chef som har det administrativa och ekonomiska ansvaret vid enheten. CEDAR tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten.


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion