Till umu.se

Symposium om åldrande- och äldreforskning vid Umeå universitet

På många håll på Umeå universitet bedrivs idag en omfattande och livaktig forskning om åldrande och äldre. I syfte att öka kunskapen om denna forskning och för att skapa ett nätverk av forskare arrangerar CEDAR ett heldagssymposium om åldrande- och äldreforskning.

Under dagen kommer forskare från Umeå universitet att presentera sin forskning och få möjlighet att lyssna på andras presentationer. Presentationerna kommer att hållas på svenska eller engelska.

När: 12 december 2017, kl. 9:00-16:00

Var: Norra Beteendevetarhuset, hörsal NBVH 1031

Anmälan: senast 10 november 2017

Kontaktperson: Maria Josefsson (maria.josefsson<at>umu.se)

Här finner du dagens program

Riksbankens Jubileumsfond delar ut forskningsmedel till CEDAR

[2017-10-20] I årets utlysning för treåriga projekt etc. har Riksbankens Jubileumsfond delat ut forskningsmedel till forskare vid CEDAR.

Maria Josefsson, statistiker och förste forskningsassistent vid CEDAR, har fått medel för projektet "Bortfall och generaliserbarhet i studier av kognitivt åldrande – ett befolkningsperspektiv”.

Barbara Schumann och Lena Karlsson, forskare vid CEDAR, har fått medel för projektet "Vad har vädret med dödligheten att göra? Spädbarnsdödlighet i norra Sverige under den demografiska transitionen”.

För CEDAR:s del är det även glädjande att Maria Ågren vid Uppsala universitet har beviljats ytterligare medel för infrastrukturen kring databasen Gender and Work (GAW). Databasen utvecklas i samarbete med CEDAR och dessa medel möjliggör såväl ett fortsatt samarbete som en fortsatt utveckling av databasen Gender and Work.

Läs mer om vilka som beviljats medel på RJ:s hemsida.

Vetenskapsrådet beviljar stöd till SwedPop

Svenska befolkningsdatabaser beviljas långsiktig finansiering av Vetenskapsrådet, vilket ger CEDAR finansiellt stöd till infrastrukturprojektet SwedPop.

Den 20 september 2017 publicerades Vetenskapsrådets beslut om långsiktig finansiering till infrastrukturer av nationellt intresse. En av de infrastrukturer som beviljades stöd från VR är SwedPop: Swedish Population Databases for Research, med Umeå universitet och Elisabeth Engberg från CEDAR som huvudsökande. Övriga parter i SwedPop-konsortiet är Centrum för Ekonomisk Demografi vid Lunds Universitet, Riksarkivet, Stockholms Stadsarkiv samt Institutionen för Ekonomi och Samhälle vid Göteborgs universitet. Inga exakta belopp är ännu beviljade, utan de kommer att meddelas senare.

Vetenskapsrådets stöd till SwedPop kommer att innebära att ett flertal betydelsefulla longitudinella befolkningsdatabaser för forskning får långsiktigt stabila förutsättningar för sin verksamhet, samtidigt som tillgängligheten till data kommer att öka och stora samordningsvinster skapas.

Länk till VR:s beslutBeskrivning av SwedPop (på SND:s webbsida)

Artikel i Norran

[2017-04-13]
DDBs avdelning i Jörn fick besök från lokaltidningen

Läs reportaget i Norran


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion