CEDAR tilldelas medel från Familjen Kamprads stiftelse

[2018-04-11] Familjen Kamprads stiftelse har tilldelat medel till projekt vid CEDAR för en fortsättning av studier om förbättrad hjärnhälsa hos äldre. Projektet "Förbättrad hjärnhälsa hos äldre – studier av fysisk aktivitet och kognitiv träning" genomförs av Linnéuniversitet, med professor Abdul Mohammed som huvudsökande, i samverkan med Umeå universitet och Karolinska universitet.

På CEDAR kommer fokus att vara en långtidsuppföljning av deltagare som tidigare varit med i en träningsintervention. CJ Boraxbekk, professor vid CEDAR, säger att detta kommer att hjälpa oss att bättre förstå eventuella långtidseffekter av fysisk träning på hjärnans struktur och funktion hos äldre individer. En rad olika minnestester, hjärnavbildning, samt blodanalys av deltagarna kommer att utföra under projektets gång. Stiftelsen tilldelade projektet 4.2 miljoner kronor ska fördelas över 3 år.

CJ Boraxbekk ny professor på CEDAR

1 mars 2018 tillträdde Carl-Johan Boraxbekk den nya tjänsten som professor i åldrande med inriktning mot kognitiv neurovetenskap vid CEDAR.

Carl-Johan är på intet sätt ny — varken i Umeå eller i den tvärvetenskapliga miljön på CEDAR. Han har sedan länge arbetat vid Umeå universitet och har ett stort kontaktnät av samarbetspartners såväl vid Umeå universitet som nationellt och internationellt.

Carl-Johan beskriver sin nya roll som professor vid CEDAR på följande vis: "Nu ska vi öka vår kunskap om hur hjärnan kan fortsätta att utvecklas även när vi blir äldre. Jag tror att vi i Umeå har en unik möjlighet att kombinera populations-baserade studier med interventioner och på så sätt belysa att främja hjärnans hälsa vid ökad ålder. Det är inspirerande att nu försöka med nya metoder och avancerade hjärnavbildningstekniker tackla den framtida utmaningen vi står inför i och med den ökade åldrande befolkningen."

På frågan om vad CJ har för framtida planer i sin roll som professor vid CEDAR svarar han: "Det kommer bli studier om fysisk aktivitet, minnesträning, hjärnstimulering, och massor av annat där emellan och jag ser fram emot att få in mer av Umeå centrum för Funktionell Hjärnavbildning (UFBI) i CEDARs verksamhet. Som alltid är mitt mål hög akademisk standard, innovativa metoder och tekniker, samt en rolig och varierad arbetsmiljö".

Postdoktor i historisk demografi med genusinriktning (2 år)

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) tillsammans med Umeå centrum för genusstudier (UCGS) vid Umeå Universitet utlyser en anställning som postdoktor i befolkningsstudier med genusinriktning. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 1 sept 2018 eller enligt överenskommelse, med placering vid Umeå universitet, CEDAR. I tjänsten som postdoktor ingår egen forskning motsvarande 100 % av heltid.

Här är en länk till annonsen!

Sista ansökningsdag är 2018-04-02.

Jobba hos oss i en stimulerande och engagerande tvärvetenskaplig forskningsmiljö! Sök tjänsten som postdoktor i historisk demografi med genusinriktning!

Symposium om åldrande- och äldreforskning vid Umeå universitet

På många håll på Umeå universitet bedrivs idag en omfattande och livaktig forskning om åldrande och äldre. I syfte att öka kunskapen om denna forskning och för att skapa ett nätverk av forskare arrangerar CEDAR ett heldagssymposium om åldrande- och äldreforskning.

Under dagen kommer forskare från Umeå universitet att presentera sin forskning och få möjlighet att lyssna på andras presentationer. Presentationerna kommer att hållas på svenska eller engelska.

När: 12 december 2017, kl. 9:00-16:00

Var: Norra Beteendevetarhuset, hörsal NBVH 1031

Anmälan: senast 10 november 2017

Kontaktperson: Maria Josefsson (maria.josefsson<at>umu.se)

Här finner du dagens program

Riksbankens Jubileumsfond delar ut forskningsmedel till CEDAR

[2017-10-20] I årets utlysning för treåriga projekt etc. har Riksbankens Jubileumsfond delat ut forskningsmedel till forskare vid CEDAR.

Maria Josefsson, statistiker och förste forskningsassistent vid CEDAR, har fått medel för projektet "Bortfall och generaliserbarhet i studier av kognitivt åldrande – ett befolkningsperspektiv”.

Barbara Schumann och Lena Karlsson, forskare vid CEDAR, har fått medel för projektet "Vad har vädret med dödligheten att göra? Spädbarnsdödlighet i norra Sverige under den demografiska transitionen”.

För CEDAR:s del är det även glädjande att Maria Ågren vid Uppsala universitet har beviljats ytterligare medel för infrastrukturen kring databasen Gender and Work (GAW). Databasen utvecklas i samarbete med CEDAR och dessa medel möjliggör såväl ett fortsatt samarbete som en fortsatt utveckling av databasen Gender and Work.

Läs mer om vilka som beviljats medel på RJ:s hemsida.

Vetenskapsrådet beviljar stöd till SwedPop

Svenska befolkningsdatabaser beviljas långsiktig finansiering av Vetenskapsrådet, vilket ger CEDAR finansiellt stöd till infrastrukturprojektet SwedPop.

Den 20 september 2017 publicerades Vetenskapsrådets beslut om långsiktig finansiering till infrastrukturer av nationellt intresse. En av de infrastrukturer som beviljades stöd från VR är SwedPop: Swedish Population Databases for Research, med Umeå universitet och Elisabeth Engberg från CEDAR som huvudsökande. Övriga parter i SwedPop-konsortiet är Centrum för Ekonomisk Demografi vid Lunds Universitet, Riksarkivet, Stockholms Stadsarkiv samt Institutionen för Ekonomi och Samhälle vid Göteborgs universitet. Inga exakta belopp är ännu beviljade, utan de kommer att meddelas senare.

Vetenskapsrådets stöd till SwedPop kommer att innebära att ett flertal betydelsefulla longitudinella befolkningsdatabaser för forskning får långsiktigt stabila förutsättningar för sin verksamhet, samtidigt som tillgängligheten till data kommer att öka och stora samordningsvinster skapas.

Länk till VR:s beslutBeskrivning av SwedPop (på SND:s webbsida)

Artikel i Norran

[2017-04-13]
DDBs avdelning i Jörn fick besök från lokaltidningen

Läs reportaget i Norran


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion