Säkerhet

All hantering av individdata på CEDAR och DDB omgärdas av en mycket hög säkerhet, som finns dokumenterad i en särskild säkerhetspolicy.

Såväl inregistrering som lagring av data sker i låsta lokaler och i ett slutet datasystem, utan kontakt med omvärlden. Arbetet utförs av kompetent personal enligt speciellt framtagna rutiner – allt för att garantera en hög skyddsnivå och utesluta risken för intrång.

För att ytterligare stärka skyddet, och av integritetsskäl, innehåller ingen av DDB:s forskningsdatabaser personnamn, adressuppgifter, personnummer eller andra id-nummer som kan kopplas till enskilda personer. Den relativt omfattande Linnédatabasen är dessutom endast tillgänglig för forskare som finns på plats vid CEDAR.

Här kan du läsa DDB:s säkerhetspolicy


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion

Kontakt

Har du frågor om IT eller säkerheten på CEDAR?

Kontakta IT-ansvarige
Pär Vikström
tel: 090-786 6041

Historical books

Bild: Basking Ridge Historical Society