Styrelse

CEDAR är en enhet som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten. Vår övergripande verksamhet leds av en styrelse med representanter från universitetets samtliga fakulteter, Vetenskapsrådet, Riksarkivet och Umeå universitets studentkårer.

För mandatperioden 2015-2018 har rektorn för Umeå universitet utsett följande personer att ingå i CEDAR:s styrelse:

 • professor emerita Gunnel Gustafsson (ordförande)
   
 • professor Magnus Wikström, Handelshögskolan, nationalekonomi
  (Samhällsvetenskapliga fakulteten)
   
 • forskare Glenn Sandström, institutionen för idé och samhällsstudier (Humanistiska fakulteten)
   
 • docent Annelie Ivarsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
  (Medicinska fakulteten)
   
 • professor Johan Fritzell, Aging Research Center (ARC), Karolinska institutet/Stockholms universitet
  (nominerad av Vetenskapsrådet)
   
 • landsarkivarie Kenneth Hänström, landsarkivet Härnösand
  (nominerad av Riksarkivet)
   
 • studentrepresentant Amanda Vikström, Umeå studentkår
  (nominerad av studentkårerna gemensamt)


Sidansvarig: Nina Brynefall

Utskriftsversion

Styrelseklubba