Program och kurser

Utbildning i befolkningsstudier ger dig en bred tvärvetenskaplig kunskap om befolkningsförändringars orsaker och konsekvenser under olika tidsperioder och i skilda delar av världen. Bli expert på befolkningsutveckling – en nyckelfråga för de stora framtidsutmaningarna!

Nedan hittar du aktuella program och kurser som ges av CEDAR. Magisterprogrammet och kurserna ges på engelska.

Program

Magisterprogrammet i befolkningsstudier

Kurser

Befolkningsstudier och samhällets utmaningarBefolkningsanalytiska metoderLongitudinell befolkningsanalys

Schema

Schema till våra kurser


Böcker

Kontakta oss

Funderar du på något som rör magisterprogrammet eller kurserna?

Kontakta Maria Josefsson (maria.josefsson@umu.se) med din fråga.