Till umu.se
Äldre damer som stretchar

Välkommen till CEDAR

CEDAR, Centre for Demographic and Ageing Research/Enheten för demografi och åldrandeforskning, är en enhet vid Umeå universitet som består av två avdelningar – Demografiska databasen och CEDAR forskning.

CEDAR:s båda avdelningar arbetar för att stödja, stärka och stimulera forskning om befolkning och åldrande. Det gör vi genom att skapa högklassiga befolkningsdatabaser, göra dem tillgängliga för forskning och genom att stimulera till en kreativ, tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Symbios mellan databaser och forskning

Databaserna utvecklas och förvaltas vid Demografiska databasen (DDB), som sedan 1970-talet har bidragit till att ge Umeå universitet en framstående position inom det befolkningshistoriska området.
Forskningen bedrivs inom ramen för CEDAR forskning (CEFO), som samlar svenska och internationella forskare med bakgrund inom bland annat historia, kulturgeografi, psykologi, medicin och statistik. Det gemensamma temat för forskarna är befolkningsstudier, med inriktning mot två huvudområden:

  • historisk demografisk forskning, samt
  • åldrandeforskning

Vid CEDAR finns även Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik, som finansieras av Vetenskapsrådet.

Elisabeth Engberg är föreståndare för CEDAR, Gunnar Malmberg är biträdande föreståndare för CEFO och Maria Larsson är biträdande föreståndare för DDB.

Svenska befolkningsdatabaser beviljas långsiktig finansiering av Vetenskapsrådet

Den 20 september publicerades Vetenskapsrådets beslut om långsiktig finansiering till infrastrukturer av nationellt intresse. En av de infrastrukturer som beviljades stöd från VR är SwedPop: Swedish Population Databases for Research, med Umeå universitet och Elisabeth Engberg från CEDAR som huvudsökande. Övriga parter i SwedPop-konsortiet är Centrum för Ekonomisk Demografi vid Lunds Universitet, Riksarkivet, Stockholms Stadsarkiv samt Institutionen för Ekonomi och Samhälle vid Göteborgs universitet. Inga exakta belopp är ännu beviljade, utan de kommer att meddelas senare. Vetenskapsrådets stöd till SwedPop kommer att innebära att ett flertal betydelsefulla longitudinella befolkningsdatabaser för forskning får långsiktigt stabila förutsättningar för sin verksamhet, samtidigt som tillgängligheten till data kommer att öka och stora samordningsvinster skapas. 
Länk till Vetenskapsrådets beslut

Nyheter

Ekot: Somalier forskar om hälsa med svenskt stöd

2017-09-26
Ekot uppmärksammar idag det svensk-somaliska forskningssamarbetet Somali-Swedish Collaboration in Research for Health, som koordineras från Umeå universitet. I inslaget hörs Dr. Khalif Bile Mohamud vid svensk-somaliska forskarföreningen och Klas-Göran Sahlén, Enheten för Epidemiologi och global häls...

Aktiviteter och psykosocial miljö viktiga för trivseln på särskilda boenden för äldre

2017-09-26
Det finns starka positiva samband mellan att delta i vardagliga aktiviteter och hur väl personer på särskilda boenden för äldre trivs. Även det psykosociala klimatet i boendemiljön samt att kunna vara utomhus och ha tillgång till dagstidningar har positiva samband med trivsel. Detta visar en avhandl...

Samverkansdag för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet

2017-09-26
I dag, tisdag 26 september, arrangeras samverkansdagen "Idrottspedagogens yrkesfält". Verksamhetsföreträdare inom idrott samt alumner, dvs. studenter som tidigare läst Idrottspedagogprogrammet/Idrottsvetenskapliga programmet, har bjudits in att föreläsa för de studenter som idag läser på Idrottsvete...

Bo Nilsson, professor i etnologi, prisas för bästa artikel 2015

2017-09-26
Bo Nilsson, professor i etnologi vid Umeå universitet har tilldelats "Priset till Axel Anderssons minne för bästa vetenskapliga originalartikel i Socialvetenskaplig tidskrift under 2015” för sin artikel: "Moralisk exkludering - om tiggare i medier i Norr- och Västerbotten”.

Somalier forskar om hälsa med svenskt stöd

2017-09-26
Sveriges Radio - Vetenskapsradion: Khalif Bile Mohamud och Klas-Göran Sahlén berättar om det svensk-somaliska forskningssamarbetet.

Ny bok: Kampen om texten

2017-09-26
Varje lärarutbildning avslutas med ett vetenskapligt examensarbete. I boken Kampen om texten följs lärare och lärarstudenters skrivande vid fyra lärosäten och ger en inblick i studenters och lärares arbete med vetenskapliga perspektiv i olika skrivuppgifter. Redaktörer för boken är Per-Olof Erixon, ...

Ditt sätt att skriva visar vem du är

2017-09-26
Är en text anonym om du inte undertecknar den? Forskning visar att det ofta går att uttala sig om en författare eller dess egenskaper genom analys av texten. Metoden kan användas för att upptäcka brott på internet, men den kan också missbrukas. Det skriver Niklas Zechner i sin avhandling, som försva...

SVT Vetenskapens värld: Vardagsmotion

2017-09-26
I senaste avsnittet av SVTs vetenskapsmagasin beskrivs en stor studie där forskare kikat på vad som skulle hända om fler stockholmare cykelpendlade till jobbet. I inslaget intervjuas Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Enheten för yrkes- ...

Nya pedagogiskt meriterade lärare har utsetts vid Umeå universitet

2017-09-26
Ytterligare 11 erfarna och kompetenta lärare har utsetts i den senaste bedömningsomgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Sedan systemet infördes för fyra år sedan har totalt 134 utnämningar till meriterad eller excellent lärare genomförts.

[2008-10-17]

Redaktör:

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet?contentId=248802