Till umu.se
Sida ur kyrkobok Äldre damer som stretchar Äldre par på bänk

Välkommen till CEDAR

CEDAR är en ny enhet vid Umeå universitet. Verksamheten består av två avdelningar – Demografiska databasen och CEDAR Forskning.

Tillsammans strävar CEDAR:s avdelningar mot att stödja, stärka och stimulera forskning om befolkning och åldrande. För att nå dit arbetar vi å ena sidan med att skapa högklassiga befolkningsdatabaser och göra dem tillgängliga för forskning, å andra sidan strävar vi efter att bygga upp en kreativ, tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Symbios mellan databaser och forskning

Databaserna utvecklas och förvaltas vid Demografiska databasen, som sedan 1970-talet har bidragit till att ge Umeå universitet en framstående position inom det befolkningshistoriska området. Forskningen bedrivs i sin tur inom ramen för CEDAR Forskning, som samlar svenska och internationella forskare med bakgrund inom bland annat historia, kulturgeografi, psykologi, medicin och statistik. Det gemensamma temat för forskarna är befolkningsstudier, fast inom två huvudinriktningar:

  • historisk demografisk forskning
  • åldrandeforskning

Vid CEDAR finns även Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik, som finansieras av Vetenskapsrådet.

Elisabeth Engberg är föreståndare för CEDAR och Gunnar Malmberg är biträdande föreståndare.

I fokus

Miljoner till CEDAR

Miljoner till CEDAR

Cecilia Gustafsson, postdoc på CEDAR, är en av de forskare vid Umeå universitet som tilldelats medel från FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Läs artikeln

Vetenskapligt pris

Kulturgeograf får Nordeas vetenskapliga pris

Kulturgeograf får Nordeas vetenskapliga pris

Emma Lundholm, Umeå universitet, får Nordeas vetenskapliga pris 2015. Hennes forskning om varför människor flyttar och betydelsen av en åldrande befolkning bidrar till den regionala utvecklingen i norr och har rönt stort intresse bland politiker, planerare, debattörer och lokala utvecklingsgrupper i flera kommuner och regioner.


Sidansvarig: Lena Holmberg
2015-08-20

Utskriftsversion