Till umu.se
Sida ur kyrkobok Äldre damer som stretchar Äldre par på bänk

Välkommen till CEDAR

CEDAR, Centre for Demographic and Ageing Research/Enheten för demografi och åldrandeforskning, är en ny enhet vid Umeå universitet, som består av två avdelningar – Demografiska databasen och CEDAR forskning.

CEDAR:s båda avdelningar arbetar för att stödja, stärka och stimulera forskning om befolkning och åldrande. Det gör vi genom att skapa högklassiga befolkningsdatabaser, göra dem tillgängliga för forskning och genom att stimulera till en kreativ, tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Symbios mellan databaser och forskning

Databaserna utvecklas och förvaltas vid Demografiska databasen (DDB), som sedan 1970-talet har bidragit till att ge Umeå universitet en framstående position inom det befolkningshistoriska området.
Forskningen bedrivs inom ramen för CEDAR forskning (CEFO), som samlar svenska och internationella forskare med bakgrund inom bland annat historia, kulturgeografi, psykologi, medicin och statistik. Det gemensamma temat för forskarna är befolkningsstudier, med inriktning mot två huvudområden:

  • historisk demografisk forskning, samt
  • åldrandeforskning

Vid CEDAR finns även Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik, som finansieras av Vetenskapsrådet.

Elisabeth Engberg är föreståndare för CEDAR, Gunnar Malmberg är biträdande föreståndare för CEFO och Maria Larsson är biträdande föreståndare för DDB.

Aktuellt

Årets bidrag till forskningsinfrastruktur från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har beviljat Umeå universitet totalt drygt tre miljoner kronor till forskning som handlar om forskningens infrastruktur. Bidragen går till tre forskare vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.


Ytterligare 9 miljoner till forskningsprogram vid CEDAR

Forskningsrådet Forte har beslutat att ge 9 miljoner kronor för fortsättningen av forskningsprogrammet "Vägar till ett aktivt och hälsosamt åldrande".

I fokus

Miljoner till CEDAR

Miljoner till CEDAR

Cecilia Gustafsson, postdoc på CEDAR, är en av de forskare vid Umeå universitet som tilldelats medel från FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Läs artikeln

Vetenskapligt pris

Kulturgeograf får Nordeas vetenskapliga pris

Kulturgeograf får Nordeas vetenskapliga pris

Emma Lundholm, Umeå universitet, får Nordeas vetenskapliga pris 2015. Hennes forskning om varför människor flyttar och betydelsen av en åldrande befolkning bidrar till den regionala utvecklingen i norr och har rönt stort intresse bland politiker, planerare, debattörer och lokala utvecklingsgrupper i flera kommuner och regioner.


Sidansvarig: Lena Holmberg
2016-02-02

Utskriftsversion