HeadlineImage

DOI för datauttag och databaser vid CEDAR

DOI, Digital Object Identifier, kan beskrivas som ett permanent identifieringsnummer som exempelvis ges till elektroniska dokument och material. En DOI består av en alfanumerisk teckensträng, som utgivaren ger dokumentet eller materialet. Den kan liknas vid det ISBN-nummer som används för tryckta böcker.

Alla datauttag som görs vid CEDAR kan få en DOI. Den forskare som beställt data från CEDAR kan använda denna DOI för att hänvisa till datasetet i publikationer där analyser av datasetet ingår.

Länkar till DOI för datauttag och databaser vid CEDAR:


Sidansvarig: Maria Wisselgren

Utskriftsversion